Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Судска пракса на Европски суд


Документи 11 до 20 од 2503
1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 251
Предметот A[1].B. v. SLOVAKIA_04032003
 2003 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на заштита на сопственоста » Секое лице има право на непречено уживање во својата сопственост
 
Предметот A[1].B. v. SLOVAKIA_04032003
 2003 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на заштита на сопственоста » Сопственоста е неприкосновена освен ограничувањата врз основа на општи начела на меѓународното право
 
Предметот A[1].B. v. THE NETHERLANDS_29012002
 2002 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Забрана на дискриминација » Забрана на дискриминација по основ на пол
 
Предметот A[1].D.T. v. THE UNITED KINGDOM_31072000
 2000 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Забрана на дискриминација » Забрана на дискриминација врз расна основа
 
Предметот A[1].D.T. v. THE UNITED KINGDOM_31072000
 2000 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Забрана на дискриминација » Забрана на дискриминација врз религиска основа
 
Предметот A[1].L. v. GERMANY_28042005
 2005 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Нема кривично дело без закон » Нема кривично дело без закон
 
Предметот A[1].M. v. ITALY_14121999
 1999 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на почитување на приватниот и семејниот живот » Почитување на фамилијарниот живот
 
Предметот A[1].M.M. v. ITALY_28112002
 2002 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на почитување на приватниот и семејниот живот » Ограничување на правото од страна на јавната власт поради заштита на здравјето
 
Предметот A[1].P., M.P. AND T.P. v. SWITZERLAND_29081997
 1997 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Нема кривично дело без закон » Нема кривично дело без закон
 
Предметот A[1].T. v. AUSTRIA_21032002
 2002 | Суд:
Преземи го документот
категорија: Право на заштита на сопственоста » Никој не може да биде лишен од сопственоста освен кога тоа е од јавен интерес под услови предвидени во закон
 
Документи 11 до 20 од 2503
1 [2] 3 4 5 6 7 8 ... 251
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.