Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 14
[1] 2
Закон за филмската дејност
 05.06.2013 | Сл. весник/година: 82 / 2013
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.01.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.01.2018 
Преземи го документот
категорија: Игри на среќа
 
Закон за филмскиот фонд на Република Македонија
 06.04.2006 | Сл. весник/година: 70 / 2006
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2012 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Култура
 
Закон за финансирање на единиците на локалната самоуправа
 13.09.2004 | Сл. весник/година: 61 / 2004
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.06.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.12.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Локална самоуправа
 
Закон за финансирање на политичките партии
 27.10.2004 | Сл. весник/година: 76 / 2004
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  08.03.2006 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2009 
Преземи го документот
 Неофицијален пречистен текст
  01.12.2010 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.11.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.02.2013 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Закон за финансиска дисциплина
 30.12.2013 | Сл. весник/година: 187 / 2013
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.12.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство
 
Закон за финансиската инспекција во јавниот сектор
 05.06.2013 | Сл. весник/година: 82 / 2013
Преземи го документот
 Измена
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за финансиската полиција
 22.01.2014 | Сл. весник/година: 12 / 2014
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Изменување
  15.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство
 
Закон за финансиската полиција - вон сила
 04.05.2007 | Сл. весник/година: 55 / 2007
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.04.2008 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за Финансиската полиција - вон сила
 16.07.2002 | Сл. весник/година: 55 / 2002
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.03.2003 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.06.2004 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за финансиските друштва
 09.12.2010 | Сл. весник/година: 158 / 2010
Преземи го документот
 Исправка на законот
  28.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.07.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Документи 1 до 10 од 14
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.