Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 30
[1] 2 3
Закон за катастар на недвижности - вон сила
 26.03.2008 | Сл. весник/година: 40 / 2008
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.12.2010 
Преземи го документот
 Исправка на измена и дополнување 09.12.2010
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.06.2012 
Преземи го документот
категорија: Катастар на земјиштето - недвижностите
 
Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
 04.10.2004 | Сл. весник/година: 67 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.07.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.05.2012 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  06.08.2012 
Преземи го документот
 Измена
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
 Измени и дополнувања
  26.08.2015 
Преземи го документот
категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
 
Закон за квалитетот на земјоделските производи
 21.10.2010 | Сл. весник/година: 140 / 2010
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.05.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.07.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
 
Закон за класифицирани информации
 27.02.2004 | Сл. весник/година: 9 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2007 
Преземи го документот
 Измена
  05.11.2010 
Преземи го документот
 Измена
  26.06.2012 
Преземи го документот
 Дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Одбрана
 
Закон за комитетот за односи меѓу заедниците
 12.12.2007 | Сл. весник/година: 150 / 2007
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Собрание на Република Македонија
 
Закон за комплементарна и алтернативна медицина
 19.02.2015 | Сл. весник/година: 25 / 2015
Преземи го документот
 Дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
 
Закон за комунални дејности - вон сила
 12.09.1997 | Сл. весник/година: 45 / 1997
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  20.01.1999 
Преземи го документот
 Изменување
  22.04.1999 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  27.06.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.06.2002 
Преземи го документот
 Измена
  22.03.2004 
Преземи го документот
 Измена
  13.01.2009 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за комуналните дејности
 26.07.2012 | Сл. весник/година: 95 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.11.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за комуналните такси
 13.09.2004 | Сл. весник/година: 61 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.08.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.07.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Такси
 
Закон за конверзија и замена на дел од долгот на Владата на Република Македонија кон Владата на Соединетите Американски Држави во проекти со развојни цели преку предвремена отплата и отпишување - вон сила
 26.07.2002 | Сл. весник/година: 61 / 2002
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Документи 1 до 10 од 30
[1] 2 3
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.