Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 71 до 80 од 80
1 2 3 4 5 6 7 [8]
Закон за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство во состав на Универзитетот "Св. Кирил и Методиј" Скопје
 30.12.2010 | Сл. весник/година: 171 / 2010
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за основање на центар за образование на кадри за областа на безбедноста - вон сила
 26.05.1995 | Сл. весник/година: 27 / 1995
Преземи го документот
 Измена
  27.12.2002 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за основното образование
 19.08.2008 | Сл. весник/година: 103 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  01.04.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.04.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.06.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.09.2010 
Преземи го документот
 Измена
  06.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.01.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.02.2011 
Преземи го документот
 Исправка
  04.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.08.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.02.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.08.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.07.2016 
Преземи го документот
 Измена
  01.06.2017 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за основното образование - вон сила
 20.09.1995 | Сл. весник/година: 44 / 1995
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  20.03.1996 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.05.1996 
Преземи го документот
 Дополнување
  08.07.1996 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.07.1997 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  23.12.1999 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  21.03.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.05.2002 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  11.07.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  08.04.2003 
Преземи го документот
 Дополнување
  23.06.2003 
Преземи го документот
 Дополнување
  30.06.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  20.09.2004 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.07.2005 
Преземи го документот
 Дополнување
  26.09.2005 
Преземи го документот
 Измена
  23.12.2005 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.06.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  17.01.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.05.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  01.07.2009 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за остварување на предвремена пензија - вон сила
 16.05.2000 | Сл. весник/година: 37 / 2000
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  07.07.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.09.2000 
Преземи го документот
категорија: Пензиско и инвалидско осигурување
 
Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
 23.03.2011 | Сл. весник/година: 36 / 2011
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за откуп на побарувањата на правните лица од Република Македонија, од Ирак и Кувајт, од страна на Република Македонија
 10.07.1998 | Сл. весник/година: 32 / 1998
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  09.08.1999 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.08.1999 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Инвестиции, заеми и кредити
 
Закон за отпадот - вон сила
 29.07.1998 | Сл. весник/година: 37 / 1998
Преземи го документот
 Измена
  22.03.2004 
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за отпишување на камати на достасани обврски по основ на придонеси од задолжително социјално осигурување
 12.06.2015 | Сл. весник/година: 97 / 2015
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Социјална заштита
 
Закон за отстапување на деловни средства од страна на претпријатијата во коишто Република Македонија и Агенцијата на Република Македонија за трансформација на претпријатијата со општествен капитал имаат акции, односно удели
 30.09.1997 | Сл. весник/година: 49 / 1997
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Документи 71 до 80 од 80
1 2 3 4 5 6 7 [8]
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.