Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 11 до 20 од 24
1 [2] 3
Закон за трансформација на Јавното претпријатие за одржување и заштита на магистралните и регионалните патишта „Македонија пат“ - Скопје
 23.04.2009 | Сл. весник/година: 53 / 2009
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за трансформација на Јавното Претпријатие за Стопанисување со Станбен и Деловен Простор на Република Македонија
 21.08.2009 | Сл. весник/година: 105 / 2009
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Станбени односи
 
Закон за трансформација на претпријатијата и задругите со општествен капитал кои стопанисуваат со земјоделско земјиште
 19.04.1996 | Сл. весник/година: 19 / 1996
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  30.04.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  19.04.2000 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Земјоделство
 
Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
 21.06.1993 | Сл. весник/година: 38 / 1993
Преземи го документот
 Исправка на законот
  31.07.1993 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.05.1998 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  30.04.1999 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.05.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.06.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.02.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.05.2003 
Преземи го документот
 Изменување
  17.06.2004 
Преземи го документот
 Измена
  23.03.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговија
 22.03.2004 | Сл. весник/година: 16 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  07.12.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.05.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.12.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.02.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.08.2009 
Преземи го документот
 Дополнување
  21.08.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.08.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.12.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.03.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
 Измена
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  12.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Трговија и цени
 
Закон за трговијата - вон сила
 27.04.1995 | Сл. весник/година: 23 / 1995
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.09.1995 
Преземи го документот
 Изменување
  22.04.1999 
Преземи го документот
 Изменувањеи дополнување
  15.07.1999 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.06.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Трговија и цени
 
Закон за трговските друштва
 30.04.2004 | Сл. весник/година: 28 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  03.10.2005 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  24.05.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.03.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.07.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  14.01.2009 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  11.02.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.03.2010 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  09.04.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  12.01.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  16.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.08.2013 
Преземи го документот
 Измена
  30.08.2013 
Преземи го документот
 Измена
  30.12.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.02.2014 
Преземи го документот
 Дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Дополнување
  15.01.2016 
Преземи го документот
 Измена
  19.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговските друштва - вон сила
 22.07.2002 | Сл. весник/година: 58 / 2002
Преземи го документот
 Измена
  27.12.2002 
Преземи го документот
 Измена
  30.06.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.12.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трговските друштва - вон сила
 06.06.1996 | Сл. весник/година: 28 / 1996
Преземи го документот
 Изменување
  01.07.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  16.05.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.04.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.07.2001 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  26.07.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  30.10.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.11.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.02.2003 
Преземи го документот
 Измена
  31.07.2003 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за туристичката дејност
 16.09.2004 | Сл. весник/година: 62 / 2004
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.01.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  09.07.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Угостителство и туризам
 
Документи 11 до 20 од 24
1 [2] 3
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.