Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 80
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 8
Закон за високообразовните установи за образование на наставен кадар во предучилишното воспитание, основното и средното образование
 22.01.2015 | Сл. весник/година: 10 / 2015
Преземи го документот
 Измена
  12.02.2015 
Преземи го документот
 Измена
  15.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена
  22.03.2016 
Преземи го документот
 Измена
  11.07.2016 
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за обезбедување на лица и имот
 17.12.1999 | Сл. весник/година: 80 / 1999
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  09.07.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
категорија: Внатрешни работи
 
Закон за обезбедување на побарувањето
 12.07.2007 | Сл. весник/година: 87 / 2007
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Судови, судски постапки
 
Закон за обезбедување на средства во форма на кредит за предвремена исплата на дел од побарувањата на граѓаните по основа на штедни влогови
 04.06.1997 | Сл. весник/година: 35 / 1997
Преземи го документот
 Дополнување
  29.10.1997 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Банки и штедилници
 
Закон за обезбедување на средства за давање помош на општините за отстранување на последиците од поплавите настанати во месец јуни 2004 год.
 17.06.2004 | Сл. весник/година: 38 / 2004
Преземи го документот
категорија: Заштита и спасување
 
Закон за обезбедување на средства за санирање на последиците од земјотресот во општините Битола, Демир Хисар, Охрид и Ресен
 14.06.1995 | Сл. весник/година: 30 / 1995
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Средства на солидарноста
 
Закон за обезбедување средства за финасирање на Програмата за изградба на железничката пруга Куманово-Бељакобце-Крива Паланка-Деве Баир (граница со Република Бугарија) во 1994,1995 и 1996 година
 31.12.1994 | Сл. весник/година: 70 / 1994
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Закон за обележување, уредување и одржување на гробиштата и гробовите на борците погребани на територијата на Република Македонија и во странство, како и на припадниците на странски армии од поранешните војни на територијата на Република Македонија
 15.03.1996 | Сл. весник/година: 13 / 1996
Преземи го документот
категорија: Урбанизам, станбени и комунални работи » Комунални дејности
 
Закон за објавување на законите и другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија„
 31.08.1999 | Сл. весник/година: 56 / 1999
Преземи го документот
 Дополнување
  26.06.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  09.07.2002 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за облигационите и стварноправните односи во воздушниот сообраќај
 11.07.2008 | Сл. весник/година: 85 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.04.2011 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.10.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Сообраќај и врски
 
Документи 1 до 10 од 80
[1] 2 3 4 5 6 7 8 ... 8
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.