Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 31 до 40 од 44
1 2 3 [4] 5
Закон за признавање на професионалните квалификации
 30.12.2010 | Сл. весник/година: 171 / 2010
Преземи го документот
категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
 
Закон за ратификација на Будимпештанскиот договор за меѓународно признавање на депонирањето на микроорганизми за потребите на постапката за патентирање, со Правилник
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Република Македонија и Романија за меѓусебна правна помош во граѓанските предмети
 24.06.2004 | Сл. весник/година: 41 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Молдова за заемна помош во царинските работи
 26.01.2006 | Сл. весник/година: 10 / 2006
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ревизија
 09.12.2010 | Сл. весник/година: 158 / 2010
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.12.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  17.09.2014 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  15.12.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.02.2016 
Преземи го документот
категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
 
Закон за стечај
 22.03.2006 | Сл. весник/година: 34 / 2006
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  01.12.2006 
Преземи го документот
 Измена
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  19.12.2007 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  23.09.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  15.06.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за стечај - вон сила
 29.10.1997 | Сл. весник/година: 55 / 1997
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  07.07.2000 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  06.03.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.05.2002 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  24.03.2004 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за трансформација на претпријатијата со општествен капитал
 21.06.1993 | Сл. весник/година: 38 / 1993
Преземи го документот
 Исправка на законот
  31.07.1993 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  08.05.1998 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  30.04.1999 
Преземи го документот
 Дополнување
  24.05.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.12.1999 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  21.06.2000 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.01.2002 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  05.02.2003 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.05.2003 
Преземи го документот
 Изменување
  17.06.2004 
Преземи го документот
 Измена
  23.03.2006 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  04.07.2007 
Преземи го документот
 Дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  19.02.2015 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за Управната инспекција
 07.10.2004 | Сл. весник/година: 69 / 2004
Преземи го документот
 Измена
  23.02.2007 
Преземи го документот
 Дополнување
  25.09.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
 Измена
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  10.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.03.2017 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.01.2018 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за управните спорови
 19.05.2006 | Сл. весник/година: 62 / 2006
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.02.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  16.09.2009 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.11.2010 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.12.2010 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Судови, судски постапки
 
Документи 31 до 40 од 44
1 2 3 [4] 5
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.