Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 17
[1] 2
Закон за заштита на конкуренцијата
 05.11.2010 | Сл. весник/година: 145 / 2010
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  01.01.1970 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за заштита на конкуренцијата - вон сила
 17.01.2005 | Сл. весник/година: 4 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.06.2006 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  07.02.2007 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  23.02.2007 
Преземи го документот
категорија: Стопанство » Општи прописи
 
Закон за ратификација на Договорот меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Турција за соработка во областа на спречување , ограничување и ублажување на последици од несреќи и катастрофи
 19.08.2008 | Сл. весник/година: 103 / 2008
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на Еврoпската конвенција за спречување на тероризмот
 21.07.2004 | Сл. весник/година: 49 / 2004
Преземи го документот
 Закон за ратификација на Протоколот за измени на Европската конвенција за спречување на тероризмот
  13.07.2005 
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал, Протоколот за превенција, спречување и казнување за трговија со лица, особено жени и деца, со кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал и Протоколот против криумчарењето на мигранти по копнен, воден или воздушен пат, со кој се дополнува Конвенцијата на Обединетите нации против транснационалниот организиран криминал
 08.10.2004 | Сл. весник/година: 70 / 2004
Преземи го документот
 Закон за ратификација на Протоколот за борба против недозволеното производство и трговија со огнено оружје, негови делови и компоненти и муниција, кој ја надополнува Конвенцијата на Обединетите нации за борба против транснационалниот организиран криминал
  10.07.2007 
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Меѓународната конвенција за спречување на финансирањето на тероризмот
 11.05.2004 | Сл. весник/година: 30 / 2004
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за ратификација на Спогодбата за заемна административна помош за правилна примена на Царинскиот закон и за спречување, истраги и борба против царинските прекршоци меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Кралството Холандија
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на спогодбата меѓу Владата на Република Македонија и Владата на Република Бугарија за мерките за спречување и решавање на гранични инциденти на македонско-бугарската државна граница
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Билатерални акти
 
Закон за ратификација на цивилната конвенција за спречување корупција
 18.02.2002 | Сл. весник/година: 13 / 2002
Преземи го документот
категорија: Меѓународни акти » Мултилатерални акти, членство во меѓународни организации
 
Закон за спречување и заштита од дискриминација
 13.04.2010 | Сл. весник/година: 50 / 2010
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.09.2010 
Преземи го документот
 Измена
  05.03.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2015 
Преземи го документот
 Пречистен текст
  14.10.2015 
Преземи го документот
 Измена
  22.02.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.02.2018 
Преземи го документот
категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
 
Документи 1 до 10 од 17
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.