Пребарување
 
Име на законот:
Број / Година:
/
Клучен збор:
 


Категории

 

Закони


Документи 1 до 10 од 16
[1] 2
Закон за архивската граѓа - вон сила
 29.06.1990 | Сл. весник/година: 36 / 1990
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.08.1995 
Преземи го документот
 Измена
  14.07.2008 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за архивски материјал
 26.07.2012 | Сл. весник/година: 95 / 2012
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.05.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  31.08.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  30.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.01.2018 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за инспекциски надзор
 13.04.2010 | Сл. весник/година: 50 / 2010
Преземи го документот
 Измена
  15.12.2010 
Преземи го документот
 Изменување и дополнување
  11.11.2011 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  28.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  05.03.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  18.01.2018 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за лобирање
 27.08.2008 | Сл. весник/година: 106 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  13.02.2010 
Преземи го документот
 Дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за објавување на законите и другите прописи и акти во “Службен весник на Република Македонија„
 31.08.1999 | Сл. весник/година: 56 / 1999
Преземи го документот
 Дополнување
  26.06.2002 
Преземи го документот
 Дополнување
  09.07.2002 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за определување на услов за ограничување за вршење на јавна функција, пристап на документи и објавување на соработката со органите на државната безбедност - вон сила
 09.07.2012 | Сл. весник/година: 86 / 2012
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за општата управна постапка
 26.05.2005 | Сл. весник/година: 38 / 2005
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  02.09.2008 
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  10.09.2008 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за основање на Државна комисија за одлучување во управна постапка и постапка од работен однос во втор степен
 13.04.2011 | Сл. весник/година: 51 / 2011
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
 Измена
  03.09.2014 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  21.03.2016 
Преземи го документот
 Измена и дополнувањењ
  18.01.2018 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за печатот на Република Македонија и печатите на државните органи во Република Македонија
 14.07.2008 | Сл. весник/година: 86 / 2008
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Закон за постапување по претставки и предлози
 08.07.2008 | Сл. весник/година: 82 / 2008
Преземи го документот
 Одлука на Уставен суд
  15.04.2009 
Преземи го документот
 Измена
  21.01.2013 
Преземи го документот
 Дополнување
  10.09.2015 
Преземи го документот
 Измена и дополнување
  06.11.2015 
Преземи го документот
категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
 
Документи 1 до 10 од 16
[1] 2
 

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.