Поврзани документи
» Закон за ученичкиот и студентскиот стандард
» Закон за високото образование
» Закон за просветната инспекција
» Закон за ученичкиот стандард
» Закон за јазиците на кои се изведува наставата на Педагошкиот ...
» Закон за основање на центар за образование на кадри за ...
» Закон за основното образование
» Закон за просветната инспекција
» Закон за средното образование
» Закон за основање на Државен универзитет во Тетово
» Закон за бирото за развој на образованието
» Закон за стручно образование и обука
» Закон за основање на државен универзитет "Гоце Делчев" во Штип ...
» Закон за основање на факултет за администрација и менаџмент на ...
» Закон за основање на национална агенција за европски образовни програми ...
» Закон за образование на возрасните
» Закон за високото образование
» Закон за учебници за основно и средно образование
» Закон за основното образование
» Закон за државниот испитен центар
» Закон за високообразовните установи на верските заедници
» Закон за основање на Технолошко - технички факултет, Ветеринарен факултет ...
» Закон за основање на високообразовна установа факултет за безбедност во ...
» Закон за основање на Универзитет за информатички технологии во Скопје ...
» Закон за основање на високообразовна установа Факултет за безбедноство состав ...
» Закон за основање на Факултет за дизајн и технологии на ...
» Закон за основање на Факултет за информатички науки и компјутерско ...
» Закон за признавање на професионалните квалификации
» Закон за педагошката служба
» Закон за отворените граѓански универзитети за доживотно учење
Детален опис на документ
Закон за високото образование
Датум на објавување: 14.03.2008 Преземи го документот
18857 пати симнат
Датум на стапување во сила: 22.03.2008 
Сл. весник/година: 35/2008 
Категорија: Јавни служби » Образование и воспитание
Забелешка:
Клучни зборови: студент, студенти, високо образование, образование, воспитно- образовен систем, наставни планови, наставни програми, министер за образование и наука, високообразовен систем, високообразовна дејност, универзитет, висока стручна школа, факултет, диплома, уметничка академија, академска заедница, интеруниверзитетска конференција, универзитетски сенат, ректор, ректорска управа, декан, наставнички совет, деканатска управа, студии, додипломски студии, последипломски студии, предавања, вежби, практична настава, магистратура, магистерски труд, специјалистички труд, доктор на науки, докторат, докторска дисертација, професор, асистент, стипендија
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  19.08.2008 
Преземи го документот
8609 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  03.12.2008 
Преземи го документот
2318 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.02.2009 
Преземи го документот
6181 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.07.2009 
Преземи го документот
4771 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.08.2009 
Преземи го документот
5197 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.08.2010 
Преземи го документот
4851 пати симнат
 Измена и дополнување
  11.02.2011 
Преземи го документот
5611 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
4921 пати симнат
 Дополнување
  02.10.2012 
Преземи го документот
2375 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.01.2013 
Преземи го документот
3418 пати симнат
 Дополнување
  15.02.2013 
Преземи го документот
2748 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  03.04.2013 
Преземи го документот
1473 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.02.2014 
Преземи го документот
1615 пати симнат
 Измена
  04.08.2014 
Преземи го документот
1117 пати симнат
 Дополнување
  03.09.2014 
Преземи го документот
932 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.01.2015 
Преземи го документот
1365 пати симнат
 Измена и дополнување
  12.02.2015 
Преземи го документот
1117 пати симнат
 Измена
  15.06.2015 
Преземи го документот
863 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.08.2015 
Преземи го документот
803 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
894 пати симнат
 Измена и дополнување
  19.02.2016 
Преземи го документот
572 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Igor Ivanovski на 06.05.2015 17:49

kako moze za izbor vo nastavno naucno zvanje docent kandidatot koj e veke vraboten vo fakultet da go vrakat enazad i povtorno pri negov izbor od asistent vo docent da mu s ebara prosek na studiite i toa prv i vtor ciklus najmalku ocen 8 i toa poedinecno za sekoj ciklus hahahahhahahahah

 

Димитар Апасиев на 02.02.2015 13:17

Го молам администраторот да ги прикачи најновите и најконтроверзни измени на ЗВО - објавени во Сл. весник на РМ 10/15 од 22 јануари 2015 (стр. 150 и натаму).

margita popovska на 14.09.2014 23:30

Нажалост најнови измени и дополнувања во законот ги дискриминира жените наставници, сега особено редовни професорки, кои за разлика од редовни професори не можат да продолжат со работа на факултетите до 67 годишна возраст. Тоа во однос на стариот закон сега со 15. септемвир 2014 година, значи дека професори можат да продолжат со работа а професорки не.

Ако Уставен суд и донесе позитивна одлука (очекувано) за жени, тоа (непотребно) може да доведе до пертурбации во наставата и испитите за студенти.

 

 

Нико Тозија на 25.12.2010 06:40
Ocigleno problemite so primenata na zakonite vo oblasta na visokoto obrazovanie seu{te se nerascisteni i so niv se manipulira. Ova posebno vazi za primenata na ovoj zakon vo rabotata na Medicinskiot fakultet, kade sto so nejasna zakonska regulativa od pravoto da ucestvuvaat vo izbor na redovni nastabnici nemaat i naucnite rabotnici spored clenot na zakonot za ekvivalentnost na zvawa.
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.