Поврзани документи
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2001 ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 2002 ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за спречување на перење пари
» Закон за утврдување и наплата на јавните приходи
» Закон за Финансиската полиција
» Закон за јавните набавки
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавните набавки
» Закон за внатрешна ревизија во јавниот сектор
» Закон за сметководството за непрофитните организации
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за јавен долг
» Закон за управата за јавни приходи
» Закон за ревизија
» Закон за буџетите
» Закон за единствениот даночен број на даночните обврзници
» Закон за извршување на буџетот на Република Македонија за 2006 ...
» Закон за сметководство за буџетите и буџетските корисници
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1996 ...
» Закон за буџетите
» Закон за висината на стапката на затезната камата
» Закон за ограничување на потрошувачката за општите општествени и заеднички ...
» Закон за финансиско работење
» Закон за сметководството
» Закон за Управата за јавни приходи
» Закон за ограничување на изворните приходи за финансирање на јавните ...
» Закон за ограничување на приходите за финансирање на општите општествени ...
» Закон за извршување на Буџетот на Република Македонија за 1994 ...
Детален опис на документ
Закон за јавните набавки
Датум на објавување: 12.11.2007 Преземи го документот
17552 пати симнат
Датум на стапување во сила: 20.11.2007 
Сл. весник/година: 136/2007 
Категорија: Финансии, сметководство » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: министерство за финансии, јавни набавки, набавки, комисија за јавни набавки, набавувач, биро за јавни набавки, министер за финасии
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  15.10.2008 
Преземи го документот
10172 пати симнат
 Измена и дополнување
  20.07.2010 
Преземи го документот
3773 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
3598 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2011 
Преземи го документот
1798 пати симнат
 Пречистен текст
  17.02.2012 
Преземи го документот
10716 пати симнат
 Измена
  25.01.2013 
Преземи го документот
4322 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.10.2013 
Преземи го документот
3391 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.02.2014 
Преземи го документот
2454 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
2497 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.09.2014 
Преземи го документот
939 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.12.2014 
Преземи го документот
1060 пати симнат
 Пречистен текст
  23.02.2015 
Преземи го документот
6195 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.05.2015 
Преземи го документот
2865 пати симнат
 ИДИзмена и дополнување
  05.11.2015 
Преземи го документот
2199 пати симнат
 Измена
  15.02.2016 
Преземи го документот
2214 пати симнат
 Дополнување
  29.06.2016 
Преземи го документот
1438 пати симнат
 Измена
  16.11.2017 
Преземи го документот
1358 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
филип камчев на 18.01.2018 09:49

Повторно после повеќе од 6 години Ви укажувам дека во Вашата верзија на Законот на јавните набавки (Сл.весник на РМ 136/07) има грешка во член 43. Имено, во официјалниот текст на Законот за јавните набавки објавен во Сл. весник на РМ бр.136/07, во член 43 по запирката зборовите “освен ако со нивното учество не се нарушува конкуренцијата.’’  НЕ ПОСТОЈАТ. Проверете и сами.

nikolina stojkovska на 31.01.2014 13:53

Во врска со член 8 став 1 алинеа 6 : се мисли на неприменување на законот за јавни набавки за набавка на услуги за развој и истражување кои имаат за цел општо добро(Базични,научни истражувања, нуклеарни истражувања,истражување за алтернативни извори на енергија и сл.) , а законот се применува во останати случаи кога резултатите од истражување и развој се користат стриктно за функцијата и надлежноста на договорниот орган, под услов тој да го плати целокупниот износ за истражување и развој.

Martin Gјorgјiev на 21.06.2012 16:54

Дали може да ми го толкувате член 8 став 1 алинеја 6 од пречистениот текст на закон за јавни набавки од 17.02.2012 год. и доколку можете со пример да ми го објасните, зашто е нејасен ставот

Violeta Mitkovska на 23.01.2012 11:24

Последните измени од 185/2011 година не се закачени. Дали има можност да ги закачите во најкус рок.Потребно е за изработка на пречистен текст иако со истите е задолжена и се овластува Законодавната правна комисија на Собранието да го изготви истиот.

поздрав

филип камчев на 08.04.2011 16:19

Во Вашата верзија на Законот на јавни набавки  има грешка во член 43. Имено во официјалниот текст на Законот за јавни набавки објавен во Сл. весник на РМ бр.136/07, во член 43 по запирката зборовите “освен ако со нивното учество не се нарушува конкуренцијата.’’  НЕ ПОСТОЈАТ. Проверете и сами.

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.