Детален опис на документ
Закон за административни службеници
Датум на објавување: 05.02.2014 Преземи го документот
14213 пати симнат
Датум на стапување во сила: 13.02.2014 
Сл. весник/година: 27/2014 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Државна управа
Забелешка: Ќе започне да се применува една година од денот на влегувањето во сила (13.02.2015)
Клучни зборови:
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  30.12.2014 
Преземи го документот
5566 пати симнат
 Измена
  25.03.2015 
Преземи го документот
4224 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.09.2015 
Преземи го документот
3323 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.01.2016 
Преземи го документот
3036 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  13.04.2016 
Преземи го документот
773 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  29.06.2016 
Преземи го документот
656 пати симнат
 Измена и дополнување
  01.08.2016 
Преземи го документот
1740 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  27.12.2016 
Преземи го документот
768 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  01.02.2017 
Преземи го документот
1124 пати симнат
 Измена и дополнување
  18.01.2018 
Преземи го документот
1281 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Блертон Абдији на 24.09.2016 20:56

Potpolno se slozuvam so g-din Perica Sardzoski!

Po default treba da bidat priznaeni potvrdite ili certifikatite izdadeni od strana na jazicnite institucii akreditirani od strana na Vladata na R M koi rabotat spored CEFR. Primer vo RM e JIEU.

Тони Стојчев на 15.04.2015 10:32

Каде се одговорите на прашањата подолу?

Opstina Sveti Nikole на 17.03.2015 10:20

dali vo zakonot e opfateno vraboten so sredno obrazovanie a se steknal so visoko obrazovanie od 240 ekts kako da se rasporedi ili priznae obrazovanieto

Александар Стојанов на 28.02.2015 14:40

Зошто во законот стои дека дека Државната изборна комисија односно Држвниот завод за статистика поднесува иницијатива за покренување на дисциплинска постапка од членот 73 став 1 точка 24 ( неоправдано одбивање да го надгледува реализирањето на екстерното проверување ... ? Правото за иницијатива му припаѓа на Државниот испитен центар.

Perica Sardzoski на 21.01.2015 12:06

Имам прашање во врска со јазичните компетенции предвидени за административните службеници. Имено во законот стои дека меѓу другите меѓународно признати сертификати како TOEFL, IELTS можно е да се потврдат јазичните компетенции со меѓународно признат сертификат издаден од европски тестатор член на здружението ALTE. Ова здружение е непрофитабилна организација во која членуваат институции од ЕУ кои вршат проценка на јазичните компетенции и познавања на локалните официјални јазици во земјата од која доаѓаат. Значи за англиски јазик тоа би биле институции со седишете во Велика Британија? Според информациите што ги добив од ALTE овие институции вршат проценка на јазичните способности на локалното население и не се достапни како меѓународно признати сертификати и покрај тоа што се членови на ALTE.  Со други зборови ALTE не е асоцијација на европски тестатори за англиски јазик кои издаваат меѓународно признати сертификати за познавање на англискиот јазик на одредено ниво според CEFR. Дали тоа значи дека ако некоја институција има верифицирано посебна програма за образование на возрасни: Англиски јазик за возрасни според стандардите пропишани со Заедничката европска рамка за јазици CEFR при Центарот за образование на возрасни, може да нуди обука на возрасни и да издава сертификат признат од Министерството за образование? 

познавање на еден од трите најчесто користени јазици на Европската унија (англиски, француски, германски) и тоа:
- за нивоата Б1 и Б2: преку поседување на меѓународно признат сертификат издаден од официјален европски тестатор, член на здружението ALTE на европски тестатори на Б2 (B2) нивото на ЦЕФР (CEFR)

 

 

Stefan Dimovski на 06.10.2014 15:02

Моето прашање е дали службеникот во случајот јас, ќе ми бидат доделени 225 бодови за плата за моето завршено образвание Магистер, или пак 100 бодови заради тоа што сум поставен на работно место Референт (средно образование)?

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.