Поврзани документи
» Закон за акредитација
» Закон за метрологијата
» Закон за стандардизација
» Закон за заштита на топографијата на интегралните кола
» Закон за индустриската сопственост
» Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој
» Закон за царинските мерки за заштита на правата од интелектуална ...
» Закон за контрола на предмети од скапоцени метали
» Закон за мерните единици и мерилата
» Закон за стандардизација
» Закон за индустриска сопственост
» Закон за авторското право и сродните права
» Закон за пропишување на техничките барање за производите и оцена ...
» Закон за безбедност на производите
» Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој
» Закон за индустриска сопственост
» Закон за акредитација
» Закон за авторското право и сродните права
» Закон за квалитетот на земјоделските производи
» Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој
» Закон за иновациската дејност
Детален опис на документ
Закон за поттикнување и помагање на технолошкиот развој
Датум на објавување: 08.04.2011 Преземи го документот
120 пати симнат
Датум на стапување во сила: 16.04.2011 
Сл. весник/година: 47/2011 
Категорија: Стопанство » Индустриска и интелектуална сопственост, метрологија, стандардизација, акредитација, технолошки развој и квалитет на производите
Забелешка:
Клучни зборови: трговски друштва, здруженија на граѓани, поттик, технолошки развој, поттикнување, помагање, истражувачко развојни организации, јавни научни установи, институти, иновациони центри, технолошки јадра


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.