Поврзани документи
» Закон за лековите, помошните лековити средства и медицинските помагала
» Закон за прекурзори
» Закон за заштита на населението од заразни болести
» Закон за безбедност на храната и на производите што доаѓаат ...
» Закон за вршење на психолошка дејност
» Закон за здравствената заштита
» Закон за престанок на важењето на Законот за дејноста на ...
» Закон за санитарната и здравствената инспекција
» Закон за условите за земање, разменување, пренесување и пресадување делови ...
» Закон за здравственото осигурување
» Закон за ментално здравје
» Закон за санитарна и здравствена инспекција
» Закон за безбедност на козметичките производи
» Закон за безбедност во снабдувањето со крв
» Закон за лековите и медицинските помагала
» Закон за хемикалии
» Закон за генетски модифицирани организми
» Закон за биомедицинско потпомогнато оплодување
» Закон за заштита на правата на пациентите
» Закон за евиденции во областа на здравството
» Закон за јавно здравје
» Закон за хемикалии
» Закон за безбедност на храната
» Закон за земање и пресадување на делови од човечкото тело ...
» Закон за здравствената заштита
» Закон за доброволно здравствено осигурување
» Закон за мирување и отпишување на обврски по основ на ...
» Закон за комплементарна и алтернативна медицина
» Закон за слободните здравствени зони
» Закон за центар за трансплантациона медицина и хируршки болести
Детален опис на документ
Закон за безбедност на храната
Датум на објавување: 08.12.2010 Преземи го документот
2740 пати симнат
Датум на стапување во сила: 16.12.2010 
Сл. весник/година: 157/2010 
Категорија: Јавни служби » Здравствена заштита
Забелешка: Со влегувањето во сила на овој закон, престануваат да важат Законот за безбедност на храна и на производите и материјалите што доаѓаат во контакт со храна ("Службен весник на Република Македонија" број 54/2002 и 84/2007) и Законот за ветеринарно јавно здравство ("Службен весник на Република Македонија" број 114/2007).
Клучни зборови: увоз, безбедност, заштита, инспекција, здравје, производство, храна, хигиена, потрошувач, употреба, затворен, преработка, малопродажба, контаминација, херметички, контејнер, мониторинг, антимикробна, отпорност, резидуа, пестицид, нутритивна
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  14.04.2011 
Преземи го документот
1180 пати симнат
 Измена и дополнување
  03.01.2012 
Преземи го документот
870 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.11.2013 
Преземи го документот
393 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
366 пати симнат
 Дополнување
  04.03.2014 
Преземи го документот
409 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.05.2015 
Преземи го документот
211 пати симнат
 Пречистен текст
  22.07.2015 
Преземи го документот
574 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.07.2015 
Преземи го документот
395 пати симнат
 Измена
  03.12.2015 
Преземи го документот
319 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.02.2016 
Преземи го документот
297 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.