Почетна   »   Закони    »  Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езероПоврзани документи
» Закон за заштита од јонизирачко зрачење и радијациона сигурност
» Закон за прогласување на локалитетот „Локви – Големо Коњари“, за ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Плоче – Литителми“ за строг ...
» Закон за животна средина
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Тиквеш“ во клисурата на ...
» Закон за заштита од пушењето
» Закон за прогласување на орнитолошкиот локалитет „Езерани“ на Преспанското езеро, ...
» Закон за заштита и унапредување на животната средина и природата ...
» Закон за квалитетот на амбиентниот воздух
» Закон за вршење на хидрометеоролошки работи
» Закон за заштита на природата
» Закон за прогласување на локалитетот „Смоларски водопад“ за споменик на ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Маркови кули“ за споменик на ...
» Закон за заштита од бучава во животната средина
» Закон за прогласување на дел од планината Пелистер за национален ...
» Закон за хидрометеоролошка дејност
» Закон за прогласување на локалитетот „Куклица“ за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот Алшар за споменик на природата ...
» Закон за управување со пакување и отпад од пакување
» Резолуција за влијанијата на климатските промени во Република Македонија
» Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро
» Закон за прогласување на локалитетот "Локви - Големо Коњари" за ...
» Закон за прогласување на локалитетот Плоче - Литотелми за строг ...
» Закон за прогласување на дел од планината Галичица за Национален ...
» Закон за прогласување на пештерата "Слатински извор" за споменик на ...
» Закон за прогласување на Дојранското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на Преспанското Езеро за споменик на природата ...
» Закон за прогласување на локалитетот „Езерани” на Преспанското Езеро за ...
» Закон за прогласување на „Вевчански извори“ за Споменик на природа ...
» Закон за контрола на емисии од испарливи органски соединенија при ...
Детален опис на документ
Закон за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро
Датум на објавување: 09.09.1977 Преземи го документот
337 пати симнат
Датум на стапување во сила: 17.09.1977 
Сл. весник/година: 45/1977 
Категорија: Заштита и унапредување на животната средина и природата
Забелешка: Законот за заштита на Охридското, Преспанското и Дојранското езеро ќе престане да важи во рокот утврден со членот 187 став (2) на Законот за заштита на природата (67/2004), а најдоцна со донесувањето на актот за нивно прогласување како заштитени подрачја.
Клучни зборови: езеро, заштита, охрид, унапредување, животна, средина, охридско, преспа, преспанско, дојран, дојранско
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  15.02.1980 
Преземи го документот
160 пати симнат
 Измена
  19.08.1988 
Преземи го документот
148 пати симнат
 Измена
  23.02.1990 
Преземи го документот
157 пати симнат
 Измена
  13.10.1993 
Преземи го документот
222 пати симнат


 
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.