Детален опис на документ
Закон за облигационите односи
Датум на објавување: 05.03.2001 Преземи го документот
84611 пати симнат
Датум на стапување во сила: 13.03.2001 
Сл. весник/година: 18/2001 
Категорија: Сопственост и други имотно-правни односи » Имотно-правни односи
Забелешка:
Клучни зборови: депозит, хартии од вредност, осигурување, полномошно, гаранција, цесија, асигнација, заем, закуп, облигациони односи, договорни односи, договор, договори, согласност на волји, права, обврски, изјава на волја, преддоговор, форма на договорот, капар, пишманлак, трговски патник, ништовни договори, толкување на договор, конверзија, рушливи договори, поништување на договор, двостран договор, раскинување на договор, лихварски договор, одговорност за штета, материјална штета, нематеријална штета, камата, затезна камата, тужба, суброгација, пребивање, компензација, новација, доверител, должник, продажба, купопродажба, договор за купопродажба, продавач, купувач, размена, заемодавец, заемопримач, дар, договор за дар, закуподавец, закупец, подзакуп, договор за послуга, договор за закуп, договор за заем, договор за дело, договор за градење, договор за ортаклак, договор за заедница, превоз, договор за превоз на предмети, договор за превоз на лица, договор за лиценца, подлиценца, складирање, складишница, налог, комисион, посредување, договор за посредување, договор за комисион, договор за складирање, договор за експедирање, експедирање, шпедиција, договор за шпедиција, договор за контрола на стоки и услуги, договор за организирање на патување, договор за алотман, посреднички договор за патување, договор за осигурување, осигуреник, осигурувач, подосигурување, договор за отстапување на имот за време на живот, полиса, договор за доживотна издршка, договор за гаранција, упатување, договор за паричен депозит, договор за депонирање на хартии од вредност, договор за банкарска тековна сметка, договор за сеф, договор за кредит, договорот за кредит врз основа на залог на хартии од вредност, акредитиви, банкарска гаранција, договор за порамнување
Измени и дополнувања
 Одлука на Уставен суд
  12.09.2001 
Преземи го документот
7355 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
25889 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  17.07.2002 
Преземи го документот
6356 пати симнат
 Измена
  31.01.2003 
Преземи го документот
14187 пати симнат
 Измена и дополнување
  11.07.2008 
Преземи го документот
30302 пати симнат
 Измена
  30.06.2009 
Преземи го документот
19812 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2009 
Преземи го документот
28363 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Огнен Јовановски на 11.12.2015 21:55

Дали правно лице може да склучи усмен договор за заем со физичко лице?
Благодарам. 

ile zdravkov на 17.04.2015 16:15

zdravkov07@hotmail.com moze da mi ispratite poraka.

ile zdravkov на 17.04.2015 16:13

Dali moze so opomena za neplatena komunalna taksa firmarina prema opstinata se gubi pravoto na zastarenost i ako mezi da mi kazete spored koj clen od koj zakon e toa mozno bidejki vo zakonot za komunalni taksi pisuva deka po istekot na dve godini od godinata na zadolzuvanje i naplata istoto zastaruva .Odnapred Vi blagodaram.

djordje stojimirovic на 14.04.2015 12:32

Mozno li e i po zakon li e edno te isto lice/fizicko lice/vo dogovorot za zakup na delovnata prostorija,a sopstvenik na taa delovna prostorija, da bide i zakopodavecot/kako fizicko lice/ i isto lice da bide i zakupec /kako pravno lice/?

djordje.stojimirovic@hotmail.com

Dragan Dimoski на 28.06.2014 07:01

Прашувам,врз основа на што станувам обврзник за плаќање на,конкретно,за преземање и одвоз на смет,благодарам!

Dejan Gerasimovski на 02.05.2013 12:46

Zakon za obligacionite odnosi - cl.367 - Ednogodisen rok na zastarenost - pobaruvanjata na nadomest za elektricna i toplotna energija, koga isporakata odnosno uslugata e izvrsena za potrebite na domakinstvata zastaruvaat za edna godina.

Vakvite rokovi vazat iako i natamu prodolzuva isporakata na elektricnata energija.

pozdrav

riste gecev на 23.01.2013 11:24

Bi sakal da znam kolku e zastarenosta na smetkite za javni uslugi, konkretno za EVN, Blagodaram

Oliver Davitkovski на 06.12.2012 00:38

za smetkite-fakturite za kabelska televizija koi stasuvaat mesecno rokot na zastarenost za sekoja poedinecno iznesuva edna godina od nejzinata vtasanost, megjutoa toa ne vazi za onie smetki za radiodifuzna taksa, bidejki tie se iznosi utvrdeni so resenie na drzaven organ-ujp, i za niv vazi 10-godisen rok na zastarenost.

костадинка пешевска на 01.10.2012 09:27

Bi sakala da znam koj e rokot na zastarenost na pobaruvanje po smetki za kabelska televizija

Biljana Sazdova на 27.09.2012 11:59

bi sakala da znam kolku e zastarenosta na smetkite za javni uslugi, konkretno kon JP Derven i komunalna higiena  -blagodaram

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.