Детален опис на документ
Закон за општата управна постапка
Датум на објавување: 26.05.2005 Преземи го документот
51718 пати симнат
Датум на стапување во сила: 03.06.2005 
Сл. весник/година: 38/2005 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: управни работи, правна помош, поднесок, странка, увид, докази, месна надлежност, стварна надлежност, сведок, вештачење, решение, жалба, управна постапка, управа, орган, сведоци, постапка, извршување, застапник, претставник, полномошник, првостепена постапка, претходно прашање, скратена постапка, враќање во поранешна состојба, усна расправа, уверенија, толкувачи, второстепено решение, второстепена постапка
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  02.09.2008 
Преземи го документот
27561 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  10.09.2008 
Преземи го документот
9820 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
20924 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Петар Таневски на 31.03.2014 11:52
Доколку однесувањето на државниот орган е на штета на граѓаните, доколку однесувањето на органот е тенденциозно и со намера на уништување на позициите на клиентот на пазарот преку селективно решавање на предметите со максимално доцнење на преедметите, за разлика од другите странки, доколку со тоа се прават материјални и нематеријални штети, доколку сп тоа се рушат фундаменталните принципи за кои се залага владата и општеството, кој е најефикасниот начин, пред да биде доцна, ваквото однесување на одговорно лице од органот да се спречи и да не настанат кататрофални општетсвени последици, дали единствено решение е Управниот инспекторат?
danica apostolovska на 28.10.2013 11:54

Последните измени се големо оптеретување за службениците кои работат со странки.Дали да работат на предметот кој се бара  од нив или да обезбедуваат докази по службена должност 

shkelqim  rijani на 16.08.2012 10:37

Obratise do Naroden parvobranitel

Dimitar Haxi Nikolov на 05.05.2012 10:03
Почитувани, љубезно Ве молам, ако можете да ми одговорите или дадете совет во врска со овој Закон: на ден 28.3.2011 година имам поднесено жалба до Комисијата на Владата на Република Македонија за решавање во управна постапка од втор степен од областа на имотно-правните работи, до денес немам добиено решение. Информиран сум дека Комисиите на Владата на Република Македонија со донесувањето на ЗАКОНОТ ЗА ОСНОВАЊЕ НА ДРЖАВНА КОМИСИЈА ЗА ОДЛУЧУВАЊЕ ВО УПРАВНА ПОСТАПКА И ПОСТАПКА ОД РАБОТЕН ОДНОС ВО ВТОР СТЕПЕН, веќе денес се укинати и дека според наведениот Закон (чл 11., став 1.) започнатите постапки ќе завршат од страна на комисиите во рок од шест месеци од денот на влегување во сила на овој Закон (рок кој веќе е истекнат - октомври 2011 година). Како што горе напомнав решение од комисијата немам а предметите наводно се предадени на Државната комисија, која според наведениот Закон, нема законска основа да разгледува а одлучува за предмети поднесени до комисиите пред октомври 2011 година, додека не се изврши измена во Законот за државната комисија. Ве молам да ми одговорите дали тоа е точно, и според вашето мислење од кого и кога ќе добијам решение врз основа на мојата жалба поднесена на решението донесено од Одделението за имотно правни работи - Одделение за првостепена управна постапка. За вашиот одговор однапред Ви благодарам.
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.