Детален опис на документ
Закон за работни односи
Датум на објавување: 28.07.2005 Преземи го документот
44666 пати симнат
Датум на стапување во сила: 05.08.2005 
Сл. весник/година: 62/2005 
Категорија: Работни односи » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: плата, приправник, приправнички стаж, работни односи, работа, работодавец, работник, работен однос, колективен договор, работно место, работно време, одмор, отсуство, одмори, отсуства, синдикат, синдикати
Измени и дополнувања
 Одлука на Уставен суд
  21.12.2005 
Преземи го документот
1783 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  22.12.2005 
Преземи го документот
962 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  29.03.2006 
Преземи го документот
10324 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  10.05.2006 
Преземи го документот
778 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  24.01.2007 
Преземи го документот
8570 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2007 
Преземи го документот
8889 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  06.06.2007 
Преземи го документот
13384 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.08.2008 
Преземи го документот
22050 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
16019 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  13.05.2009 
Преземи го документот
2398 пати симнат
 Дополнување
  14.09.2009 
Преземи го документот
5784 пати симнат
 Измена и дополнување
  28.10.2009 
Преземи го документот
6757 пати симнат
 Исправка на Измена и дополнување од 28.10.2009
  15.12.2009 
Преземи го документот
4604 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  13.01.2010 
Преземи го документот
906 пати симнат
 Пречистен текст
  05.02.2010 
Преземи го документот
17940 пати симнат
 Измена
  13.04.2010 
Преземи го документот
7049 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  14.04.2010 
Преземи го документот
5063 пати симнат
 Дополнување
  16.04.2010 
Преземи го документот
7550 пати симнат
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
4892 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  22.09.2010 
Преземи го документот
2144 пати симнат
 Пречистен текст
  09.12.2010 
Преземи го документот
25854 пати симнат
 Дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
11644 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.01.2012 
Преземи го документот
4725 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
2620 пати симнат
 Пречистен текст
  23.04.2012 
Преземи го документот
21488 пати симнат
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
5126 пати симнат
 Измена и дополнување
  19.02.2013 
Преземи го документот
5236 пати симнат
 Пречистен текст
  15.04.2013 
Преземи го документот
11366 пати симнат
 Измена
  06.12.2013 
Преземи го документот
2827 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
1484 пати симнат
 Пречистен текст
  17.02.2014 
Преземи го документот
11016 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  28.05.2014 
Преземи го документот
830 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
1885 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Диана Димовска на 08.10.2014 13:59

Ве молиме да го прикачите новиот Пречистен текст на Законот за работни односи, објавен во Службен весник на РМ бр. 145/14.

Благодариме

daniel stoichov на 07.10.2014 22:10

Здраво

Ме интерсира дали во законот  постои дека двајца стручни лица  мора да бидат најмаку вработени во една струка.Благодарам

zoran angelov на 01.10.2014 14:06

Здраво

Дали постои Член од Законот на кој може да се повикам за префрлување од една државна институција (Општина) во друга државна институција (централно ниво), по одбивање на барањето од страна на Мин. за финансии?

Благодарам

Димитар Апасиев на 19.07.2014 21:48

Го молам администраторот да ја прикачи и најновата Одлука на Уставниот суд на РМ (У.бр. 62/13 од 28 мај 2014), донесена по иницијатива на ДСП „ЛЕНКА“, а во врска со укинувањето на чл. 213-в од ЗРО. Линк до одлуката: http://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsf/ffc0feee91d7bd9ac1256d280038c474/ca73ce140e013bdac1257d15002a0bb4?OpenDocument

Renata Dimova на 02.07.2014 11:53

Zdravo dali postoi zakon za firmata ako otide pod stecaj a treba da se zeme porodilno vo toj slucaj so treba da se napravi ako go tuzam dali ke dobijam ili ke izgubam?

Elena Miceva на 14.05.2014 12:30

Здраво Викторија, за склучување на брак имате право на три работни дена платен одмор (ова е согласно член 42 од општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и член 28 од општиот колективен договор за јавниот сектор на РМ).

Одредбата од законот за работни односи која ја споменувате согласно која работникот има право на платен одмор до седум работни дена се однесува на тоа дека сметано севкупно, по сите основи заедно во текот на годината имате право да користите до седум работни дена платен одмор заради лични и семејни околности.

Другите основи за користење на платен одмор во приватниот сектор се:

- за склучување брак на дете............................ 2 дена

- за раѓање или посвојување дете.................... 2 дена

- за смрт на сопружник или дете..................... 5 дена

- за смрт на родител, брат, сестра.................... 2 дена

- за смрт на родител на сопружник................. 2 дена

- за смрт на дедо или баба................................ 1 ден

- за полагање на стручен или друг испит за потребите на работодавачот до....................... 3 дена

- за елементарни непогоди до.......................... 3 дена

Во јавниот сектор ги имате и следните ( а го нема за елементарни непогоди):

-          За селидба на семејството од едно во друго место...........2 дена

-          За селидба на семејството во исто место............................1 ден

-          За прв училишен ден на прваче...........................................1 ден

Во сите случаи наведени погоре, работодавачот не може да одбие да Ви дозволи користење на платен одмор поради потребите на работниот процес а отсуството се користи во деновите на траење на основот врз основа на кој се остварува.

 

Viktorija Taleska на 02.05.2014 13:25

Ме интересира колку слободни работни денови следуват кога ќе се склучи црковен и граѓански брак? Во законот стои дека следнуваат до 7 работни дена, но не е наведено ништо прецизно.

Весна В.Георгиевска на 25.04.2014 16:46

Кои се услови за право на пензија? 

Дали 15 години стаж, 60 год. и 6 месци за жена и 62 год. и 6 месеци за маж сеуште важи? Може ли закон и член?

Венцислава Нешовиќ на 25.04.2014 00:47

Dokolku imam prekinat staz od premin od firma vo firma. No vo tekovnata sum veke 7 meseci. Dali imam pravo na 1.66 dena po 3 meseci od minatata 2013 godina. Bidejki sum vrabotena od 01.10.2013 i delot za proporcionalen godisen odmor veli deka mozam da zemam do 30 juni 1.66 dena x 3 meseci=4.98 dena (5 dena ).?

Nikola Gligorovski на 03.04.2014 15:23

Здраво,

се обидувам да најдам член во кој се содржат одрредби поврзани со прераспределба на вработен од една подружница во друга. Дали постои ваков член и кој е тој.

Благодарам.

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.