Детален опис на документ
Закон за работни односи
Датум на објавување: 28.07.2005 Преземи го документот
44936 пати симнат
Датум на стапување во сила: 05.08.2005 
Сл. весник/година: 62/2005 
Категорија: Работни односи » Општи прописи
Забелешка:
Клучни зборови: плата, приправник, приправнички стаж, работни односи, работа, работодавец, работник, работен однос, колективен договор, работно место, работно време, одмор, отсуство, одмори, отсуства, синдикат, синдикати
Измени и дополнувања
 Одлука на Уставен суд
  21.12.2005 
Преземи го документот
1806 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  22.12.2005 
Преземи го документот
975 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  29.03.2006 
Преземи го документот
10333 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  10.05.2006 
Преземи го документот
786 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  24.01.2007 
Преземи го документот
8579 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  04.04.2007 
Преземи го документот
8897 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  06.06.2007 
Преземи го документот
13393 пати симнат
 Измена и дополнување
  27.08.2008 
Преземи го документот
22075 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.12.2008 
Преземи го документот
16039 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  13.05.2009 
Преземи го документот
2409 пати симнат
 Дополнување
  14.09.2009 
Преземи го документот
5804 пати симнат
 Измена и дополнување
  28.10.2009 
Преземи го документот
6775 пати симнат
 Исправка на Измена и дополнување од 28.10.2009
  15.12.2009 
Преземи го документот
4621 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  13.01.2010 
Преземи го документот
916 пати симнат
 Пречистен текст
  05.02.2010 
Преземи го документот
17986 пати симнат
 Измена
  13.04.2010 
Преземи го документот
7069 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  14.04.2010 
Преземи го документот
5073 пати симнат
 Дополнување
  16.04.2010 
Преземи го документот
7565 пати симнат
 Измена и дополнување
  20.09.2010 
Преземи го документот
4906 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  22.09.2010 
Преземи го документот
2153 пати симнат
 Пречистен текст
  09.12.2010 
Преземи го документот
25890 пати симнат
 Дополнување
  08.04.2011 
Преземи го документот
11666 пати симнат
 Измена и дополнување
  24.01.2012 
Преземи го документот
4757 пати симнат
 Измена и дополнување
  22.03.2012 
Преземи го документот
2650 пати симнат
 Пречистен текст
  23.04.2012 
Преземи го документот
21554 пати симнат
 Измена и дополнување
  21.01.2013 
Преземи го документот
5155 пати симнат
 Измена и дополнување
  19.02.2013 
Преземи го документот
5270 пати симнат
 Пречистен текст
  15.04.2013 
Преземи го документот
11465 пати симнат
 Измена
  06.12.2013 
Преземи го документот
2875 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2013 
Преземи го документот
1533 пати симнат
 Пречистен текст
  17.02.2014 
Преземи го документот
11777 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  28.05.2014 
Преземи го документот
1024 пати симнат
 Измена и дополнување
  29.07.2014 
Преземи го документот
2360 пати симнат
 Пречистен текст
  03.10.2014 
Преземи го документот
268 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
Лазар Ѓуров на 24.11.2014 01:49

prasanjata mi se vo odnos na prodolzenoto neplateno roditelsko otsustvo od 3 meseci (po zavrsuvanje na regularnoto porodilno otsustvo) koe moze da se iskoristi dodeka deteto napolni 3 godini: koj ke go plaka zdrastvenoto i penziskoto osiguruvanje?

Лазар Ѓуров на 24.11.2014 01:49

prasanjata mi se vo odnos na prodolzenoto neplateno roditelsko otsustvo od 3 meseci (po zavrsuvanje na regularnoto porodilno otsustvo) koe moze da se iskoristi dodeka deteto napolni 3 godini: koj ke go plaka zdrastvenoto i penziskoto osiguruvanje?

mile najdoski на 13.11.2014 17:15

Me interesira kolku vreme moze da trae dogovor na opredeleno vreme,so aneksi kolku moze da se prodolzuva (vo privatno doo pretprijatie) i dali posle 2 godini i 3 meseci bez prekin treba da premine vo neopredeleno ili ne?

Диана Димовска на 08.10.2014 13:59

Ве молиме да го прикачите новиот Пречистен текст на Законот за работни односи, објавен во Службен весник на РМ бр. 145/14.

Благодариме

daniel stoichov на 07.10.2014 22:10

Здраво

Ме интерсира дали во законот  постои дека двајца стручни лица  мора да бидат најмаку вработени во една струка.Благодарам

zoran angelov на 01.10.2014 14:06

Здраво

Дали постои Член од Законот на кој може да се повикам за префрлување од една државна институција (Општина) во друга државна институција (централно ниво), по одбивање на барањето од страна на Мин. за финансии?

Благодарам

Димитар Апасиев на 19.07.2014 21:48

Го молам администраторот да ја прикачи и најновата Одлука на Уставниот суд на РМ (У.бр. 62/13 од 28 мај 2014), донесена по иницијатива на ДСП „ЛЕНКА“, а во врска со укинувањето на чл. 213-в од ЗРО. Линк до одлуката: http://www.ustavensud.mk/domino/WEBSUD.nsf/ffc0feee91d7bd9ac1256d280038c474/ca73ce140e013bdac1257d15002a0bb4?OpenDocument

Renata Dimova на 02.07.2014 11:53

Zdravo dali postoi zakon za firmata ako otide pod stecaj a treba da se zeme porodilno vo toj slucaj so treba da se napravi ako go tuzam dali ke dobijam ili ke izgubam?

Elena Miceva на 14.05.2014 12:30

Здраво Викторија, за склучување на брак имате право на три работни дена платен одмор (ова е согласно член 42 од општиот колективен договор за приватниот сектор од областа на стопанството и член 28 од општиот колективен договор за јавниот сектор на РМ).

Одредбата од законот за работни односи која ја споменувате согласно која работникот има право на платен одмор до седум работни дена се однесува на тоа дека сметано севкупно, по сите основи заедно во текот на годината имате право да користите до седум работни дена платен одмор заради лични и семејни околности.

Другите основи за користење на платен одмор во приватниот сектор се:

- за склучување брак на дете............................ 2 дена

- за раѓање или посвојување дете.................... 2 дена

- за смрт на сопружник или дете..................... 5 дена

- за смрт на родител, брат, сестра.................... 2 дена

- за смрт на родител на сопружник................. 2 дена

- за смрт на дедо или баба................................ 1 ден

- за полагање на стручен или друг испит за потребите на работодавачот до....................... 3 дена

- за елементарни непогоди до.......................... 3 дена

Во јавниот сектор ги имате и следните ( а го нема за елементарни непогоди):

-          За селидба на семејството од едно во друго место...........2 дена

-          За селидба на семејството во исто место............................1 ден

-          За прв училишен ден на прваче...........................................1 ден

Во сите случаи наведени погоре, работодавачот не може да одбие да Ви дозволи користење на платен одмор поради потребите на работниот процес а отсуството се користи во деновите на траење на основот врз основа на кој се остварува.

 

Viktorija Taleska на 02.05.2014 13:25

Ме интересира колку слободни работни денови следуват кога ќе се склучи црковен и граѓански брак? Во законот стои дека следнуваат до 7 работни дена, но не е наведено ништо прецизно.

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.