Поврзани документи
» Закон за амнестија
» Закон за парничната постапка
» Закон за судскиот буџет
» Закон за амнестија
» Кривичен законик
» Закон за извршување
» Закон за заштита на сведоци
» Закон за парничната постапка
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за извршната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за академија за обука на судии и јавни обвинители ...
» Закон за извршување на санкциите
» Закон за судовите
» Закон за Републички судски совет
» Закон за амнестија на граѓаните на Република Македонија кои не ...
» Закон за кривичната постапка
» Закон за управните спорови
» Закон за судскиот совет на Република Македонија
» Закон за медијација
» Закон за вонпроцесната постапка
» Закон за прекршоците
» Закон за судовите
» Закон за прекршоците против јавниот ред и мир
» Закон за малолетничка правда
» Закон за обезбедување на побарувањето
» Закон за вонпарнична постапка
» Закон за судска служба
» Закон за управување со конфискуван имот, имотна корист и одземени ...
» Закон за судските такси
Детален опис на документ
Кривичен законик
Датум на објавување: 29.07.1996 Преземи го документот
52127 пати симнат
Датум на стапување во сила: 06.08.1996 
Сл. весник/година: 37/1996 
Категорија: Државно уредување на Република Македонија » Правосудство » Судови, судски постапки
Забелешка:
Клучни зборови: криумчарење, кривичен законик, кривичен, кривично дело, кривични санкции, нужна одбрана, крајна нужда, кривична одговорност, пресметливост, умисла, небрежност, стварна заблуда, правна заблуда, соучесништво, соизвршителство, казна, казнување, затвор, условен отпуст, парична казна, условна осуда, судска опомена, мерки на безбедност, воспитни мерки, малолетнички затвор, укор, осуда, рехабилитација, застареност, амнестија, помилување, убиство, убиство од благородни побуди, убиство на миг, убиство од небрежност, убиство на дете при пораѓање, самоубиство, противправно прекинување на бременост, телесна повреда, тешка телесна повреда, тепачка, присилба, грабнување, тортура, клевета, навреда, измама, силување, обљуба, родосквернавење, двобрачност, кражба, тешка кражба, разбојништво, затајување, изнуда, уцена, фалсификат, фалсификување, диверзија, саботажа, тероризам, шпионажа, поткуп, насилство, геноцид, воени злосторства, дискриминација
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  17.12.1999 
Преземи го документот
9744 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  30.05.2001 
Преземи го документот
2565 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.01.2002 
Преземи го документот
7357 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  06.02.2002 
Преземи го документот
2129 пати симнат
 Измена
  01.07.2003 
Преземи го документот
7543 пати симнат
 Неофицијален пречистен текст
  30.03.2004 
Преземи го документот
57514 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.03.2004 
Преземи го документот
21736 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  09.06.2004 
Преземи го документот
3997 пати симнат
 Дополнување
  26.09.2005 
Преземи го документот
18253 пати симнат
 Одлука на Уставен суд
  05.04.2006 
Преземи го документот
4006 пати симнат
 Измена
  15.05.2006 
Преземи го документот
18838 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.06.2006 
Преземи го документот
20846 пати симнат
 Измена и дополнување
  15.01.2008 
Преземи го документот
22446 пати симнат
 Измена и дополнување
  04.11.2008 
Преземи го документот
19381 пати симнат
 Измена и дополнување
  14.09.2009 
Преземи го документот
21476 пати симнат
 Дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
11936 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.04.2011 
Преземи го документот
13625 пати симнат
 Изменување и дополнување
  03.10.2011 
Преземи го документот
11192 пати симнат
 Измена
  30.12.2011 
Преземи го документот
10426 пати симнат
 Измена и дополнување
  13.11.2012 
Преземи го документот
8475 пати симнат
 Измена и дополнување
  26.12.2012 
Преземи го документот
9397 пати симнат
 Измена и дополнување
  16.04.2013 
Преземи го документот
7652 пати симнат
 Дополнување
  05.06.2013 
Преземи го документот
7684 пати симнат
 Дополна
  24.01.2014 
Преземи го документот
6552 пати симнат
 Измена и дополнување
  05.02.2014 
Преземи го документот
7906 пати симнат
 Измена и дополнување
  06.02.2014 
Преземи го документот
7669 пати симнат
 Дополнување
  01.08.2014 
Преземи го документот
5518 пати симнат
 Измена
  05.09.2014 
Преземи го документот
4794 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.10.2014 
Преземи го документот
5068 пати симнат
 Измена и дополнување
  30.12.2014 
Преземи го документот
5674 пати симнат
 Измена и дополнување
  10.11.2015 
Преземи го документот
3969 пати симнат
 Измена и дополнување
  25.12.2015 
Преземи го документот
3196 пати симнат
 Измена и дополнување
  31.07.2017 
Преземи го документот
1385 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
slavce andonov на 27.06.2018 10:59

Пречистен текст ???????

 

Благоја Конески на 13.12.2017 10:03

Не сум погледнал од последниот мој коментар во 2015 година. Види чудо, наместо да се прифати сугестијата за промена на членот ... Се овластува Законодавно- правната комисија на Собранието на Република
Македонија да утврди пречистен текст на Кривичниот законик, и наместо да стои „се овластува“ да стои „се задолжува“, браво, многу елегантно, тој член повеќе воопшто и не се пишува???

Биљана  Ангеловска на 21.10.2017 14:18

На 29 измени и дополнувања, Законов сеуште нема пречистен текст. Браво за за Законодавно-правната комисија при Собранието. Експедитивност на ниво.

Nikola Bilbiloski на 19.11.2016 11:04

Сеуште нема пречистен текст, до кога вака...

Xhemil Dervishi на 02.11.2016 16:24

Имате грешка во член 215 став 1 од Кривичен законик, во дел каде пишува дека казна затвор од една до десет години, што е погрешно, кога треба да пише од три до десет години. 

dimce puleski на 06.01.2016 23:33

Има измени и дополнувања на КЗ од 25.12.2015 г . доколку може истите да бидат објавени што побрзо поради предстојните парламентарни избори. 

dimce puleski на 25.11.2015 12:04

Кога ќе бидат објавени измените и дополнувањата на КЗ од службен весник бр. 196 од 2015 ?

slobodan stojnev на 13.11.2015 23:01

ve molam dajte procisten tekst na zanot.

Emilija Lokvenec на 19.08.2015 15:18

На линкот е неофицијален пречистен текст заклучно со измени од 2013 http://www.pravda.gov.mk/documents/KRIVICEN%20ZAKONIK%20precisten%20%20tekst.pdf

Благоја Конески на 04.08.2015 14:11

Навистина ова е страшна работа. Во ваква шума од измени и дополнувања на закони (посебно на овој) бидејќи скоро сите закони ни се такви, тешко можат да се снајдат и искусни правници, а не обичниот граѓанин.

Не ми е јасно што работи Законодавно-правната комисија при собранието, иако скоро во секоја измена или дополнување на законите стои:

„Се овластува Законодавно-правната комисија на Собранието на Република Македонија да утврди пречистен текст на Кривичниот законик“

Еве и јас да предложам една измена во врска со претходното:

- Членот ... се менува и гласи:

Се задолжува Законодавно-правната комисија на Собранието на РепубликаМакедонија во рок од ... да утврди пречистен текст на Кривичниот законик“

бидејќи овластувањето и не мора да се искористи, ама задолжувањето мора да се изврши.

 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.