Поврзани документи
» Закон за азил и привремена заштита
» Закон за референдум и граѓанска иницијатива
» Закон за здруженија на граѓани и фондации
» Закон за финансирање на политичките партии
» Закон за политичките партии
» Закон за заштита на лични податоци
» Закон за референдум и други облици на непосредно изјаснување на ...
» Закон за верските заедници и религиозните групи
» Закон за постапката за собирање потписи на избирачи за предлагање ...
» Закон за јавните собири
» Закон за личната карта
» Закон за слободен пристап до информации од јавен карактер
» Закон за личното име
» Закон за матичната евиденција
» Закон за семејството
» Закон за државјанството на Република Македонија
» Закон за движење и престој на странците
» Закон за матичниот број на граѓанинот
» Закон за патните исправи на државјаните на Република Македонија
» Закон за пријавување на живеалиштето и престојувалиштето на граѓаните
» Закон за политичките партии
» Закон за заштита на личните податоци
» Закон за Црвениот крст на Република Македонија
» Закон за странците
» Закон за еднакви можности на жените и мажите
» Закон за правната положбата на црквата, верските заедници и религиозни ...
» Закон за употреба на јазик што го зборуваат најмалку 20% ...
» Закон за унапредување и заштита на правата на припадниците на ...
» Закон за здруженија и фондации
» Закон за спречување и заштита од дискриминација
Детален опис на документ
Закон за здруженија на граѓани и фондации
вон сила
Датум на објавување: 02.07.1998 Преземи го документот
7332 пати симнат
Датум на стапување во сила: 10.07.1998 
Сл. весник/година: 31/1998 
Категорија: Права и слободи на човекот и граѓанинот
Забелешка:
Клучни зборови: здруженија на граѓани, нво, невладини организации, фондации, здружение, членство, регистрација, меѓународни невладини организации, здруженија на странци
Измени и дополнувања
 Измена и дополнување
  09.03.2007 
Преземи го документот
8698 пати симнат


 
Дискусии околу овој закон
катерина доковска на 15.03.2013 13:30

3. Употреба на средствата
Член 50
(1) Финансиските средства на организациите се употребуваат за остварување на целите на организацијата определени со статутот и програмата.
(2) Членовите на органите на организациите и нивните застапници по закон се
должни да управуваат и работат со внимание и во согласност со начелата на
добро управување, во интерес на организацијата, а над личните интереси,
односно во интерес на остварување на целите, во согласност со закон и статутот.
(3) Средствата на организацијата не можат да се исплаќаат на членовите,
основачите, членовите на органите, застапниците, вработените или со нив
поврзани лица освен во случаи кога член на организацијата е корисник на
услугите на организацијата во согласност со целите определени со статутот и
програмата на организацијата.
(4) Работата во органите на организациите по правило е доброволна, а членовите
на органите на организациите можат да примаат надоместок на патни и дневни
трошоци, како и надоместок за вршење на работи во органите на организацијата
во согласност со закон.
(5) Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и
колективен договор.

,,(5) Вработените имаат право на плата и надоместоци во согласност со закон и
колективен договор."

Потребно ми е конкретно толкување т.е објаснување на овој став. Имено ме интересира начинот на вработување, средства за плата и се што е поврзано со вработувањето во здружение на граѓани... Однапред Ви благодарам!

Angel Panovski на 07.09.2010 22:19

So Crveni Bukvi pisuva  "VON  SILA".  Dali toa znaci deka ima nov ili e veke podgotven nov zakon za zdruzenija na gragani???

Sreten Koceski на 11.04.2010 16:15

Zdruzenijata na gragani pravni sledbenici na poranesnite opstestveno-politicki organizacii da mozat da go otkupat imotot od drzavata koi go koristele poveke od 40 godini, so toa sto toj imot da ne se koristi vo profitni celi, i toj imot da moze da se koristi edinstveno za potrebite na zdruzenietoi za ostvaruvanje na celi i aktivnosti na zdruzenieto.

Јовица Митевски на 03.02.2010 13:59

Soglasno prethodniot komentar za clenot 32 stav 3 izrecito se soglasuvam

Zane Kostova на 14.09.2009 12:52
Vo clenot 32 stav 3 od osnovniot tekst na Zakonot e opredeleno deka fondacija moze da se osnova so sredstva vo iznos od najmalku 10.000,00 DEM. So izmenite na zakonot ne e izvrsena korekcija vo smisol DEM da bidat izrzeni vo EUR.
 
Pravo.org.mk не презема одговорност за евентуалните грешки во текстот на законите.